Om projektet

Kunden önskar at bygga LSS-bostad om ca 512m2 BTA, uppförd i platsbyggdstomme. Fastigheten är belägen i Skölsta, Uppsala kommun.

Projektets miljömål

Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult är projektledare för miljöcertifieringen och ansvarar för samordning mellan olika parter i projektet som exempelvis totalentreprenör, miljökonsult, fuktkonsult mm.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Pronordic

Objektbeskrivning: LSS-bostad

Projekttid: 2022-