Om projektet

Nybyggnation av gruppbostad omfattande sex lägenheter för äldre personer med funktionsnedsättning. Gruppbostaden är fördelad på ett plan med sex lägenheter med eget kök, gemensamma ytor, personaldel och förråd.

Projektets miljömål

Projekteras enligt Silver Miljöbyggnad 3.1.

Samkonsults uppdrag  

Uppdraget är som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och Järfälla kommun att hantera fuktsäkerhetsfrågor. Fuktsäkerhetsprojektering utföres enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Järfälla kommun

Objektbeskrivning: LSS-boende

Projekttid: 2020-2022