Hem / Byggledning

Byggledning

Vi erbjuder byggledare med lång erfarenhet av att leda bostadsprojekt och samhällsfastigheter. Vi arbetar med allt från ombyggnader till nyproduktion.

Som samverkande byggledare representerar vi byggherren på arbetsplatsen där vi säkerställer genomförandeskedet och ser till att produktionen följer det som har projekterats och kontrakterats. Att klara av att bestämd projekttid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö uppnås.

Vårt mål är att ge våra kunder en stressfri och tillfredställande byggupplevelser med gott slutresultat. Vår nära samverkan och öppna kommunikation med våra kunder gör oss till en pålitlig och stark partner.

Våra byggledare har stor erfarenhet av de flesta entreprenadformer och byggsystem. Vi har stor erfarenhet av träbyggnader där vi är en av Sveriges ledande konsultföretag med 12 miljarder kronor i projekt inom området, detta gäller inom bostäder, samhällsbyggnader och logistikbyggnader.

Kontakt

Siavash Ehsanzamir

Avdelningschef