Digitalisering2023-11-01T19:31:45+01:00
Hem / Digitalisering

Digitalisering

Samhällsbyggnadssektorn genomgår en digital transformation. Samkonsult skräddarsyr helhetslösningar för att möta de digitala omställningar som framtidens krav ställer. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten och skapa bättre styrning, kontroll och ekonomi i projekten.

BIM2023-05-26T16:50:14+02:00

Implementering av BIM kräver mer än bara virtuella modeller. Utvärdering av projektförutsättningar, risker, identifikation och specificering av effektmål krävs. Implementeringen ställer även krav på en anpassad projektorganisation utifrån projektspecifika förutsättningar samt ett medvetet arbete med process, metodik och teknik. Vi utvecklar och sammanställer BIM-strategiska styrande dokument till er verksamhet samt säkerställer implementeringsarbetet i både verksamheten och projekten.

Product Lifecycle Management, PLM och förvaltning av fastighetsdata2023-05-26T16:50:52+02:00

När projekt lämnas över till förvaltning ska informationen användas och förädlas i olika drift-, underhålls- och verksamhetsprocesser. Vi hjälper fastighetsförvaltare att utveckla processer som stödjer ett effektivt PLM-arbete. Vi hjälper även förvaltningsorganisationer i deras kravställning till projekten för att säkerställa att informationen som genereras och överlämnas ska kunna användas ur ett livscykelperspektiv.

Digital projektstyrning2023-06-01T18:19:12+02:00

Genom användandet av digitalt verktyg i våra projekt kan vi skapa en transparens av projektets utformning och funktion. Projektstyrningsmetoden bidrar till att optimera projektets prestanda och effektivitet vilket resulterar i att förbättra kommunikationen, samarbete, planering, riskhantering och beslutsfattning.

Rätt projektstyrning med rätt digitalt verktyg ger betydande kostnadsbesparingar genom att arbetsflöden optimera, planering och kontroll förbättras, risker minskas och främjar kommunikationen och beslutsfattandet.

Några fördelar med digital projektstyrning är:

  • Ökad effektivitet: Digital projektstyrning kan automatisera och strömlinjeforma många aspekter av projektstyrningen, vilket frigör tid för teamet att fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Detta ökar effektiviteten och minskar kostnaderna.
  • Förbättrad planering och budgetering: Genom att använda digitala verktyg för projektplanering och budgetering kan kunder få en mer noggrann och realistisk bild av projektets krav och kostnader. Detta hjälper till att undvika överraskningar och kostnadsöverdrag.
  • Bättre riskhantering: Digital projektstyrning kan hjälpa till att identifiera och hantera risker tidigt, vilket minimerar risken för förseningar och extra kostnader. Detta inkluderar allt från att upptäcka potentiella problem i designfasen till att förutse och hantera eventuella problem under byggprocessen.
  • Snabbare beslutsfattande: Genom att samla in och analysera data i realtid kan digital projektstyrning underlätta snabbt och informerat beslutsfattande. Detta kan spara tid och pengar genom att undvika felsteg och missförstånd.
  • Förbättrad kommunikation och samarbete: Genom att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan teammedlemmar och intressenter kan digital projektstyrning bidra till att projektet löper smidigare och mer effektivt, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar.

Vi hjälper till med

  • BIM
  • Digitala tvillingar
  • Digital projektstyrning
Mohammed Barikan
Mohammed Barikan
Avdelningschef