”I samverkan bygger vi framtidens hållbara samhällen”

Välkommen till Samkonsult

Vi är samverkande partner i projekt. Vi har ett starkt konsultnätverk med bred kompetens där vi på ett unikt sätt skräddarsyr projektorganisationer med fokus på beställarens förutsättningar och projektets behov. Vi är beställarrepresentanter där vi agerar generalkonsulter med ett helhetsansvar för projekt och är med från ax till limpa.

Våra projekt

Åkers Runö

Bäverbäcken Norra

Gustavsberg Centrum

Börja samarbeta med Samkonsult redan i dag

Vi är beställarrepresentanter där vi agerar generalkonsulter med ett helhetsansvar för projekt och är med från ax till limpa