Projektering2023-06-01T17:32:00+02:00
Hem / Projektering

Projektering

Våra arkitekter är specialiserade på fastighet- och projektutveckling. Vi skapar smarta, effektiva och vackra byggnader med fokus på detaljplanens möjligheter och byggherrens intressen. Vi skräddarsyr lösningar som optimerar utrymmet för maximal funktionalitet samtidigt som vi säkerställer att utformningen och designen är attraktiv och estetiskt tilltalande.

Vår styrka ligger i vårt temas kunskap och erfarenhet av utvecklingsprojekt och av bygg- och projektledning. Med gedigen erfarenhet av planering, projektering, genomförande och förståelse för byggherrens förutsättningar skapar vi byggnader som är hållbara, kostnadseffektiva och unika.

Våra arkitekter och projektledare har över 15 års erfarenhet av träbyggnader med samtliga byggnadstekniker. Vårt tema är framtagen för att ge projektet och byggherren största möjliga utdelning av ett projekt. Oavsett om ni behöver hjälp att planera, projektera, effektivisera eller optimera era byggnader för större vinst och genomförbarhet, finns vi för att hjälpa er.

Konstruktion2023-05-26T16:44:47+02:00

Byggprojekt blir alltmer komplexa och ställer högre krav på säkerhet och hållbarhet. Materialkonsumtionen är miljöbelastande samtidigt som det är den uteslutande högsta kostnadsposten i ett byggprojekt. Våra konstruktörer använder den senaste tekniken för att optimera dimensioneringen vilket reducerar materialåtgången, kostnaderna samt miljöpåverkan. Samkonsult medverkar under hela byggprocessen för att säkerställa att projektet blir hållbart och kostnadseffektivt.

 • Konstruktionsprojektering
 • Konstruktionsberäkningar
 • Tekniskt samordningsansvar
 • Expertgranskningar, tekniska utredningar och besiktningar
Fukt2023-05-26T16:46:02+02:00

Varje år drabbas hundratusentals fastighetsägare av fuktproblem i sina byggnadsverk.

I takt med ökade energi- och hållbarhetskrav blir byggnaderna allt tätare vilket medför ökad risk för diverse fuktskador. Fuktskador är idag ett mycket vanligt problem i många byggnader och har en negativ påverkan på byggnadens konstruktion, inomhusmiljön och människors hälsa. För att minimera risken för fuktskador är det viktigt med ett fackmannamässigt fuktsäkerhetsarbete genom hela byggprocessen. Våra diplomerade fuktsakkunniga och diplomerade fuktsäkerhetsansvariga hjälper dig att uppnå ett fuktsäkert projekt. Vi är vana att arbeta med de flesta miljöcertifieringssystem så som Miljöbyggnad Silver och Guld, Svanen, BREEAM-SE, LEED med flera.

 • Fuktinventering
 • Fuktanalys
 • Fuktsäkerhetsprogram
 • Fuktsakkunnig
 • Fuktsäkerhetsansvarig
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsplan
 • Arbetsbredning
 • Fuktronder
 • Fuktkontrollplan
 • Uttorkning
 • Fuktmätningar
 • Fuktskadeutredningar
 • Fuktinventering
 • Fuktskadeutredning
VVS2023-06-01T18:20:07+02:00

Vi är den självklara partners för VVS -system. Vi hjälper till med VVS-projektering, installations- och tekniksamordning och projekteringslösning. Vi levererar lösningar som är

kostnads- och funktionseffektiva med hänsyn till projektets behov och investeringskostnader samt driftkostnader.

Vi utför projektering i programmen MagicCad och Revit. Modellering görs i 3D program med rätt koordinater och höjder så att modellen kan nyttjas fullt ut under projekteringen, produktionen och förvaltningen genom bland annat en digital tvilling.

Vi hjälper till med:

 • Rådgivning
 • Projektering
 • Simuleringar av klimatet
 • Installationsledning
 • Samordning mellan olika teknikområden
 • Utredning av befintliga- eller föreslagna system

Vi hjälper till med

 • Konstruktion
 • Fukt
 • VVS
Siavash Ehsanzamir
Siavash Ehsanzamir
Avdelningschef
ser@samkonsult.com