För fastighetsutvecklare2023-06-16T14:43:11+02:00
Hem / För fastighetsutvecklare

För fastighetsutvecklare

Vi är en erfaren och kompetent partner som hjälper fastighetsutvecklare och byggherrar att utveckla sina fastigheter och projekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Vår långa erfarenhet inom fastighetsutveckling har gett oss unik kunskap och förståelse för fastighetsbranschen och möjligheter.

Vi arbetar i samverkan med Er och tar ett helhetsgrepp. Vi hjälper Er med allt från att utveckla och planera fastighetsprojekt från tidiga skeden, optimera fastigheter och byggnaden under program- och förstudieskedet, till att kvalitetssäkra projektering och produktionen samt leda fastigheten till färdigställande.

Vi har ett starkt fokus på att skapa hållbara och ekonomiskt lönsamma fastighetsprojekt. Vi arbetar med att hitta kreativa lösningar som skapar mervärde för er och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Med vår expertis och engagemang hjälper vi er att förverkliga era visioner och mål.

Byggherreombud & Generalkonster2023-05-26T16:18:56+02:00

Som byggherreombud och generalkonsulter är vi din dedikerade expert och företrädare under hela byggprocessen. Vi säkerställer att dina intressen som byggherre tillgodoses på bästa möjliga sätt och driver projekt mot ett framgångsrikt resultat. Vi hjälper till att utveckla projekten, vi upphandlar konsulter och entreprenörer, vi följer produktionen och kvalitetssäkrar den så att garantiförfarandet går smidigt till och slutresultatet blir bättre än förväntat.

Hållbarhet och systematiskt arbete präglar hela vår arbetskedja vilket sätter positivt spår igenom hela projektet. Genom att anlita Samkonsult som Byggherreombud kan du vara säker på att du har en pålitlig och kompetent partner vid din sida som sätter dina intressen som första prioritering.

Som byggherreombud och generalkonsulter har vi idag projekt för närmare 12 miljarder kronor.

Samverkan/Partnering2023-05-26T18:17:10+02:00

Genom partnerskap och samarbete skapas långsiktiga, hållbara relationer som främjar och effektivisera byggprojekt. Ett transparens samarbete där alla parter känner sig inkluderad och rättvist bemött skapar en god arbetsmiljö och effektiviserar engagemanget för att ekonomiskt resultat och slutprodukt. Öppenhet gör att ingen känner sig lurad. I ett fungerande partnerskap känner alla sig som vinnare och jobbar mot samma mål.

Samverkansprojekt med Samkonsult bidrar till

 • Ömsesidigt engagemang: Alla parter, inklusive byggherre, entreprenörer, arkitekter, konsulter och leverantörer, förbinder sig till att arbeta mot gemensamt mål och utveckla en gemensam vision för projektet.
 • Tidig involvering: Parterna involveras redan i tidiga skeden av projektet för att maximera samarbetspotentialen och dra nytta av varandras expertis och erfarenhet.
 • Öppen kommunikation: Det främjas en kultur av öppen och ärlig kommunikation mellan alla parter. Genom att dela information och idéer identifieras och löses problem tidigt och onödiga förseningar eller konflikter undviks.
 • Gemensam riskfördelning: Risker och ansvar delas på ett rättvist sätt mellan parterna. Genom att arbeta tillsammans för att hantera och minimera risker kan bättre resultat uppnås vilket resulterar till ekonomiskt ansvarstagande.
 • Ständig förbättring: Samverkan betonar kontinuerlig förbättring och lärande genom utvärdering av projektet och implementering av förbättringsåtgärder. Parterna arbetar tillsammans för att maximera kvalitet, effektivitet och innovation.
 • Tillit och samarbete: Samverkan skapar tillit och samarbete mellan parterna. Genom att bygga starka relationer och upprätthålla ömsesidig respekt skapar vi en positiv arbetsmiljö och gemensamma framgångar.
Träbyggnad2023-06-01T18:20:55+02:00

”Vi är den självklara partnern inom träbyggnader och industriellt byggande med trä”

Vi är experter på av att projektera byggnader med träbaserade system. Med många års erfarenhet och en passion för hållbart byggande, är vi din pålitliga partner för att ta din vision till verklighet.

Vi är stolta över vår förmåga att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för våra beställare. Genom att använda moderna tekniker och industriella metoder kan vi minska byggtiden och samtidigt säkerställa att varje byggnad är av högsta kvalitet. Vi har erfarenhet av de flesta träbaserade byggmaterialen så som KL-trä, limträ, LVL, lättbalkar och lättregelsystem.

Vi hjälper till med:

 • Dimensionering och projektering vid ny, om- och tillbyggnad
 • Teknisk vägledning och utredning av stomsystem
 • Projektledning och projekteringsledning av träbyggnader
 • Byggledning vid produktion av träbyggnader
 • Utveckling av byggsystem för industriellt byggande
 • Vårt team är uppbyggt för att ge er effektiva och hållbara lösning. Vi driver och ansvara för trähusprojekt uppemot 10 miljarder kronor. Detta gäller ”normala” trähusprojekt upp till 8 våning och höga trähusprojekt upp till 15 våningar.
Arkitektur & Detaljplaner2023-06-01T18:21:04+02:00

Våra arkitekter är specialiserade på fastighet- och projektutveckling. Vi skapar smarta, effektiva och vackra byggnader med fokus på detaljplanens möjligheter och byggherrens intressen. Vi skräddarsyr lösningar som optimerar utrymmet för maximal funktionalitet samtidigt som vi säkerställer att utformningen och designen är attraktiv och estetiskt tilltalande.

Vi hjälper till med:

 • Utforma och driva detaljplaner
 • Utforma och driva planprogram
 • Driva byggherreplaner
 • Utföra förstudier
 • Designa och utforma byggnader och landskap
 • Utreda byggnadstekniken och produktionsteknik och ta fram alternativ
 • Optimering av utformning och effektivisering av lägenhetsfördelning
 • Anpassa projekt till industriellt byggande
 • Ta fram rätt handlingar för FU och bygglov

Vi hjälper till med

 • Byggherreombud

 • Generalkonsulter

 • Samverkan & Partnering

 • Detaljplaner

 • Träbyggnad

 • Arkitektur

 • Optimering av byggnader

Sourosh Ehsani
Sourosh Ehsani
Avdelningschef
sei@samkonsult.com