Om Samkonsult

Samkonsult är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad. Företaget startades 2019 av en grupp engagerade vänner från KTH och sedan dess har vi etablerat oss som pålitliga och innovativa tekniska konsulter inom samhällsbyggnadssektorn.

Transparens och samarbete är hörnstenarna i vår verksamhet. Vi tror på att bygga starka och varaktiga relationer med våra kunder, vilket vi uppnår genom att lyssna noga på deras behov, anpassa oss efter deras förutsättningar och erbjuda skräddarsydda lösningar som överträffar förväntningar.

Hållbarhet ligger i kärnan av vad vi gör. Vi förstår att de beslut vi fattar idag kommer att påverka framtida generationer, och vi tar detta ansvar på största allvar. Därför arbetar vi målmedvetet med att främja och implementera hållbara lösningar och byggnadsmaterial i alla våra projekt.

En av våra stora passioner är träbyggnader. Vi ser potentialen och skönheten i detta tidlösa och hållbara material och har ägnat en stor del av vår verksamhet åt att skapa imponerande och hållbara träkonstruktioner. Vi tror på träs förmåga att skapa vackra, funktionella och hållbara byggnader som både är i harmoni med naturen och bidrar till att skapa hälsosamma och inspirerande miljöer.

På Samkonsult är vi stolta över att bidra till att formgiva framtidens samhällen. Vi kombinerar vår tekniska kompetens med vår passion för hållbarhet och innovation för att skapa byggnader och infrastrukturer som inte bara uppfyller våra kunders behov, men också bidrar till att göra världen till en bättre plats. Välkommen att bli en del av vår resa mot en mer hållbar och inkluderande framtid.

Adress
Adress
Borgarfjordsgatan 18
164 40 Kista