Hem / Byggnadsfysik

Byggnadsfysik

Varje år drabbas hundratusentals fastighetsägare av fuktproblem i sina byggnadsverk.

I takt med ökade energi- och hållbarhetskrav blir byggnaderna allt tätare vilket medför ökad risk för diverse fuktskador. Fuktskador är idag ett mycket vanligt problem i många byggnader och har en negativ påverkan på byggnadens konstruktion, inomhusmiljön och människors hälsa. För att minimera risken för fuktskador är det viktigt med ett fackmannamässigt fuktsäkerhetsarbete genom hela byggprocessen.

 • Fuktinventering
 • Fuktanalys
 • Fuktsäkerhetsprogram
 • Fuktsakkunnig
 • Fuktsäkerhetsansvarig
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsplan
 • Arbetsbredning
 • Fuktronder
 • Fuktkontrollplan
 • Uttorkning
 • Fuktmätningar
 • Fuktskadeutredningar
 • Fuktinventering
 • Fuktskadeutredning

Kontakt

Sourosh Ehsani

Avdelningschef