Digitala tvillingar

Samhällsbyggnadssektorn genomgår en digital transformation. Samkonsult skräddarsyr helhetslösningar för att möta de digitala omställningar som framtidens krav ställer. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten och skapa bättre styrning, kontroll och ekonomi i fastighetsförvaltningen.

En digital representation av verkligheten ger oss en hel palett av nya möjligheter för att förvalta och utveckla vår byggda miljö – en nyckel till en hållbar bransch.

En digital tvilling är en virtuell kopia av verkligheten som vanligtvis är en komplex informationsmodell som kontinuerligt uppdateras med realtidsdata. Digitala tvillingar har olika användningsområden, bland annat simulering, analys, förvaltning och prognos.

Alla fastighetsbolag har stor nytta av digitala tvillingar. Det spelar ingen roll vad det är för typ av fastighet eller om det är privat- eller kommunalägt. Samkonsult tar fram digitala tvillingar för befintliga fastigheter. Vi använder avancerad punktmolnsscanningsteknik för datafångst av befintliga fastigheter, översätter sedan punktmolnsmodellerna till byggnadsinformationsmodeller, för att sedan lägga in modellerna i ett publiceringsverktyg som fastighetsförvaltaren kan utnyttja. Modellen tillgängliggör fastighetsdata för förvaltaren samt att modellen kan utnyttjas för löpande drift- och underhållsarbete. Digitala tvillingar är fastighetsbranschens framtid.

Kontakt

Siavash Ehsanzamir

Avdelningschef