Hem / Digitalisering

Digitalisering

Samhällsbyggnadssektorn genomgår en digital transformation. Samkonsult skräddarsyr helhetslösningar för att möta de digitala omställningar som framtidens krav ställer. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten och skapa bättre styrning, kontroll och ekonomi i projekten.

  • BIM-strategi
  • BIM-samordning
  • Digitaliseringsstrategi
  • Product Lifecykel Management, PLM

Kontakt

Siavash Ehsanzamir

Avdelningschef