Hem / Projektledning

Projektledning

Med bred kompetens, erfarenhet och kunskap leder vi projekt framgångsrikt.

I samverkan med beställaren lägger vi upp mål för projektet och ser till att eda projektet mot satta mål. Vi arbetar med samtliga faser, från första idé till färdigställande, inom alla typer av projekt.

Vi håller en öppen och tydlig kommunikation med våra kunder. Vi håller dig uppdaterad om framstegen och ger regelbunden feedback för att säkerställa att vi uppfyller dina förväntningar och krav.

Våra projektledare har stor erfarenhet av de flesta entreprenadformer och byggsystem. Vi har stor erfarenhet av träbyggnader där vi är en av Sveriges ledande konsultföretag med 12 miljarder kronor i projekt inom området, detta gäller inom bostäder, samhällsbyggnader och logistikbyggnader.

Vi hjälper till med

  • Utveckla och hantera projektplan inklusive tidsplan, milstolpar, budget och resursallokering.
  • Samordna projektaktiviteter mellan discipliner, leverantörer, konsulter och kunder.
  • Säkerställa projektkvaliteten i enlighet med kvalitetsstandarder och att projektdokument uppfyller ställda krav.
  • Övervaka projektbudgeten och säkerställa att aktiviteter genomförs inom budgetramen.
  • Hantera ändringar som kan påverka processen och se till att nödvändiga justeringar görs för att hålla projektet på rätt spår.
  • Kommunicera mellan projektteamet och beställaren för att se till att alla involverade är medvetna om processen och dess framgång.

Kontakt

Sourosh Ehsani

Avdelningschef