Hem / Träbyggnad

Träbyggnad

”Vi är den självklara partnern inom träbyggnader och industriellt byggande med trä”

Vi är experter på av att projektera byggnader med träbaserade system. Med många års erfarenhet och en passion för hållbart byggande, är vi din pålitliga partner för att ta din vision till verklighet.

Vi är stolta över vår förmåga att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för våra beställare. Genom att använda moderna tekniker och industriella metoder kan vi minska byggtiden och samtidigt säkerställa att varje byggnad är av högsta kvalitet. Vi har erfarenhet av de flesta träbaserade byggmaterialen så som KL-trä, limträ, LVL, lättbalkar och lättregelsystem.

Vi hjälper till med

  • Dimensionering och projektering vid ny, om- och tillbyggnad
  • Teknisk vägledning och utredning av stomsystem
  • Projektledning och projekteringsledning av träbyggnader
  • Byggledning vid produktion av träbyggnader
  • Utveckling av byggsystem för industriellt byggande

Vårt team är uppbyggt för att ge er effektiva och hållbara lösning. Vi driver och ansvara för trähusprojekt uppemot 10 miljarder kronor. Detta gäller ”normala” trähusprojekt upp till 8 våning och höga trähusprojekt upp till 15 våningar.

Kontakt

Siavash Ehsanzamir

Avdelningschef