I Österåker kommun, i direkt anslutning till Roslagsbanan och tågstationen Åkers Runö, driver Samkonsult som byggherreombud detaljplan för en funktionsblandad stadsdel om 40 000 kvm BTA med cirka 600 bostäder. Funktionerna som inkluderas är bland annat bostäder, kontor, handel, förskola, äldreboende, padelbanor och utegym.

Samkonsults uppdrag

Samkonsult är byggherreombud inom projektet och hjälper byggherren med detaljplanets utformning, gestaltning och framfart. Samkonsult kommer att medverka inom projektet fram till färdigställandet och överlämning av det.

Info om projektet

Uppdragsgivare: Scandinavian Property Group

Upplåtelseform: Blandad bebyggelse