Om projektet

Intill Järvafältet på den nybyggda Rinkebyterrassen, vilken är en förlängning av det nyligen upprustade Rinkebystråket, ligger fastigheten Ängshuset. Ängshuset utgör den sista etappen på området där över 600 bostäder, flera lokaler, två nya parkeringsgarage och en trevlig gårdspark har uppförts.
Det nya området har byggt ihop Rinkeby med Järvafältet och därmed skapat en ny närhet till och från Kista. Ängshuset består av 78 lägenheter.

Samkonsults uppdrag  

Uppdraget var som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och beställaren att hantera fuktsäkerhetsfrågor samt som entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig hjälpa till fuktfrågor och rutiner under produktion. Fuktsäkerhetsprojektering utfördes enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Lindbäcks Bygg AB

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder

Projekttid: 2020-2021