Om projektet

Nyproduktion av flerbostadshus i 2-4 våningar, ca 40 lägenheter.

Projektets miljömål

Projekteras att uppnå Silver Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag

Samkonsult har som byggherreombud ansvar för utformning av projektet och att byggherrens satte ekonomiska mål beaktas under hela byggprocessen. Samkonsult ansvarar för projektet fram till färdigställandet och överlämning av det.

– Kommunikation med kommunen kring detaljplanens utformning och framfart.

– Framtagning av förstudie och programhandling med och att byggherrens ekonomiska och kvalitetsintressen beaktas under processen.

– Utformning och upphandling av konsultergrupper för utredningar, beskrivningar och optimeringar som behövs för att gemensamma uppsatta mål.

– Utformning av förfrågningsunderlag, konkurrensutsättning och upphandling av totalentreprenör/er.

– Projektledning och granskning av framtagna projekt- och bygghandlingar.

– Att planera, organisera och följa upp projektet för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen och levereras inom utsatt tid och budget.

Info om projektet

Uppdragsgivare: Sambostäder

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder

Projekttid: 2020-2024