Om projektet

Temperaturen i delar av idrottshallen upplev som lågt och kondensutfällning sker lokalt.

Samkonsults uppdrag  

Uppdraget är att utföra en fuktinventering och ta fram åtgärdsförslag.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Järfälla kommun

Projekttid: 2020