Om projektet

På Granitvägens norra sida byggs Brf Almandinens fyra lamellhus, med väl tilltagna bostadsgårdar och gott om luft mellan byggnaderna. Fasaderna kommer till stor del att kläs i ett shingelliknande material. Lite som ett lapptäcke – eller som fasetterna hos en slipad ädelsten.
Sammanlagt blir det 147 kvadratsmarta och prisvärda lägenheter i Brf Almandinen.

Projektets miljömål
Byggnaden projekteras enligt Silver Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag

Samkonsult har ansvar för projektledning och byggledning av produktionen. Som projektledare har Samkonsult ansvar för att planera, organisera och följa upp projektet för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen och levereras inom utsatt tid och budget. Som byggledare ansvar Samkonsult för att leda och koordinera projektet under produktion för att uppnå budget, tid och hög kvalitet.

Detta gör vi genom att:

  • Fastställa mål och förväntningar för projektet.
  • Följa upp entreprenörens resurssättning och tidplan så att uppsatta mål uppnås.
  • Övervaka byggarbetsplatsen för att säkerställa att arbete utförs på ett säkert sätt och att alla lagar och föreskrifter följs.
  • Samordnar mellan byggherren, projektledaren och entreprenören så att projektet följer den uppsatta planen.
  • Samordnar besiktningar och kvalitetskontroll för att säkerställa alla färdiga arbeten uppfyller kvalitetskraven och specifikationer.
  • Hanterar eventuella hinder eller problem som kan uppstå under produktionen och kvalitetssäkrar entreprenörens effektivitet.

Info om projektet

Uppdragsgivare: Scandinavian Property Group

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder

Entreprenör: Totalentreprenör – NCC