Om projektet

I samband med att Citybanan byggdes installerades rulltrappor. Kravet på rulltrapporna var/är att dess konstruktioner ska klara de mycket krävande driftsförhållanden som gäller inom Stockholms tunnelbanor/pendelstationer. Belastning, miljöbetingelserna, åverkan samt användandet av barnvagnar ska inte påverka rulltrappornas driftsäkerhet. Under sommaren 2018 inträffade ett haveri vilket medförde personskada och avstängning av rulltrapporna på Station City och Odenplan i Citybanan.19 rulltrappor är åtgärdade.

Samkonsults uppdrag  

Färdigställa säkerhetsåtgärder genom att installera extrabromsar på 38 st för rulltrappsenheter på station City och Citybanan Odenplan samt 8 st med elektronisk motorövervakning. Samkonsult har ansvarat för datasamordningen kring överlämnandet av förvaltningsbar data inom förvaltningens respektive avdelningar.

Info om projektet

Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen Region Stockholm

Objektbeskrivning:

Projekttid: 2018-2021