Om projektet

På uppdrag av Klövern AB har Wästbygg byggt ett tio våningar högt hotell med 200 rum i centrala Uppsala. Hotellet utgjorde etapp två av en omfattande om- och tillbyggnad av kvarteret Suttung vid centralstationen.

Projektets miljömål

Byggnaden har certifierats preliminärt enligt Miljöbyggnad med betyget guld.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult har som fuktkonsulter hjälpt entreprenören med fuktsäkerhetsfrågor kopplat till projektering och produktion. Fuktsäkerhetsarbetet har utförts enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Wästbygg Entreprenad AB

Objekttyp: Kommersiellt

Projekttid: 2014–2016