Om projektet

Gustavianum i Uppsala är inrymt i Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad med den anatomiska teatern på taket. Den ligger i korsningen Biskopsgatan och Domkyrkoplan i stadsdelen Fjärdingen i Uppsala, och fungerar i dag som universitetsmuseum under namnet Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum.

Projektets miljömål

Byggnaden ska uppnå nivå Silver enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag  

Den sista september 2019 stängde museet för reparation, och beräknas vara stängt i tre år. Uppdraget är att utföra fuktinventering av byggnaden, ta fram fuktsäkerhetsbeskrivning för projektet och följa upp fuktsäkerhetsarbetet under produktion samt granska byggtekniska lösningar. Fuktsäkerhetsprojektering sker enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Objektbeskrivning: Universitetsmuseum

Projekttid: 2020