Om projektet

Gustavsberg centrum förvärvades av Scandinavian Property Group 2021 och består idag av cirka 6 600 kvadratmeter kommersiella lokaler. Fastigheten är en del av ett större planområde där detaljplaneprocess pågår. Ambitionen för är att skapa ett mer levande och attraktivt centrum genom att tillföra ett stort antal bostäder till platsen samt skapa möjligheter för fler viktiga samhällsfunktioner.

Samkonsults uppdrag

Samkonsult är byggherreombud inom projektet och hjälper byggherren med detaljplanets utformning, gestaltning och framfart. Samkonsult kommer att medverka inom projektet fram till färdigställandet och överlämning av det.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Scandinavian Property Group

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder och lokaler

Arkitekt: Reflex