Om projektet

Harmet arbetar med industriell produktion av bostäder i volymer. De är en ledande företagen inom området och har varit verksam sedan 1997.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult har hjälpt till att utveckla Harmets futksäkerhetsdokumentation och fuktsäkra byggmetoder. Arbete utfördes på engelska och dokument togs fram på engelska och svenska.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Harmet

Projekttid: 2016-2017