Om projektet

Huddinge kommun har beslutat att bygga om och bygga till en skolbyggnad/vårdcentral till ett framtida kommunhus. Byggnaden idag är en skolbyggnad/vårdcentral i fem plan, den inrymmer bland annat gymnasieskola, kulturskola, vårdmottagning och ungdomsmottagning. Byggnaden uppfördes 1982 och är belägen i Huddinge Centrum. Grundläggning utgörs av betongplatta på mark. Stommen är av betong med fasad av tegel och utfackningspartier (invändig träregelkonstruktion med fasad av tegel). Yttertak av bandtäckt plåt och takpapp.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult AB har anlitats som fuktsakkunnig rådgivare till byggherre avseende ombyggnation av skolbyggnad/vårdcentral till Huddinge kommunhus samt rådgivning vid åter-bruksinventering avseende material och fukt. I uppdraget ingår granskning av handlingar, fuktberäkningar, fuktmöten och projekteringsmoment, ev. platsbesök, ev. åtgärdsförslag, samt uppföljning av fuktsäkerhetsfrågor under projektering.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Bjerking AB

Projekttid: 2022