Om projektet

Den 15 augusti 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om upphandlingen av byggnationen av den nya skolan i Järvastaden. Den nya skolan byggs för att möta det växande behovet av elevplatser i Järvastaden. Byggstart sker under hösten och skolan ska stå färdig till höstterminen 2024.
Den nya skolan kommer att kunna ta 240 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan planeras för lågstadieverksamhet med fritidshem, men ska även kunna ställas om till förskola om skolbehovet skulle minska och förskolebehovet öka. Den nya skolan kommer att ha ett tillagningskök för att möjliggöra att mat kan tillagas till skolans luncher och fritidshemmets frukostar och mellanmål.
Den nya skolan placeras centralt i Järvastaden med närhet till en omfattande parkmiljö om cirka 15 000 kvadratmeter. Parkmiljön kommer tillsammans med skolgården att skapa goda möjligheter till fysisk aktivitet och innehåller en lekpark, naturlek, ytor lämpade för spontanlek och vistelseytor. Den nya skolan beräknas kosta 110 miljoner kronor och beräknas stå färdig till skolstarten höstterminen 2024.

Projektets miljömål

Den nya skolan kommer att uppföras med miljöklassning – Svanen – och förses med solceller på taket.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult AB arbetar med projektet på uppdrag av Solna stad med framtagandet av samtliga VVS handlingar och tekniska rambeskrivningar.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Solna Stad

Objektbeskrivning: Ny produktion av skola

Projekttid: 2022-2024