I Kungälv kommun uppför SPG en förskolebyggnad med en storlek om ca 890 kvm LOA. Fastigheten är belägen i Kareby, som utvecklas med nya bostäder i form av villor och radhus. Verksamhetsstart förväntas vid terminsstart under augusti månad 2021.  

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver genom Swedish Green Building Council. 

 

Samkonsults roll

Projekteringsledning och samordning 

Info om projektet

Typ: Förskola

Storlek: 890 kvm LOA

Hyresgäst: Kunskapsskola