Om projektet

Projektet avser en ny stadsdel innehållande ca 400 bostäder, förskola, lokaler och anläggningar. Produktionen pågår för fullt med etapp 1 som består av 3 punkthus om totalt 150 lägenheter. På kvartersmarken uppförs totalt nio flerbostadshus, två radhuslängor, ett parkeringsgarage under mark och ett parkeringshus.

Projektets miljömål

Byggnaden projekteras enligt Guld Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag

Samkonsult har ansvar för projektledning och byggledning av produktionen. Som projektledare har Samkonsult ansvar för att planera, organisera och följa upp projektet för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen och levereras inom utsatt tid och budget. Som byggledare ansvar Samkonsult för att leda och koordinera projektet under produktion för att uppnå budget, tid och hög kvalitet. Detta gör vi genom att:

– Fastställa mål och förväntningar för projektet.

– Följa upp entreprenörens resurssättning och tidplan så att uppsatta mål uppnås.

– Övervaka byggarbetsplatsen för att säkerställa att arbete utförs på ett säkert sätt och att alla lagar och föreskrifter följs.

– Samordnar mellan byggherren, projektledaren och entreprenören så att projektet följer den uppsatta planen.

– Samordnar besiktningar och kvalitetskontroll för att säkerställa alla färdiga arbeten uppfyller kvalitetskraven och specifikationer.

– Hanterar eventuella hinder eller problem som kan uppstå under produktionen och kvalitetssäkrar entreprenörens effektivitet.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Scandinavian Property Group

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder och parkeringshus

Antal bostäder: 150 lägenheter

Arkitekt: Reflex arkitekter