Om projektet

I Kungsängen, Upplands-Bro kommun, driver Skandinavien Property Group detaljplan för cirka 100 bostäder. Projektet omfattar totalt cirka 6 500 kvm BTA och planeras som bostadsrätter. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2023.

Projektets miljömål

Projekteras enligt Guld Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag

Samkonsult är byggherreombud inom projektet och hjälper byggherren med detaljplanets utformning, gestaltning och framfart. Samkonsult kommer att medverka inom projektet fram till färdigställandet och överlämning av det.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Skandinavien Property Group

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder

Projekttid: 2022-2025