Om projektet

I centrala Gävle, 10 minuter från Gävle Centralstation uppför SPG 250 kvadratsmarta hyresrätter med hög miljöprofil. Kv Herakles är ett speciellt och utmanande projekt ur alla. Punkthuset på 15 våningar bir världens högsta modulära trähus i lättregelsystem. Byggnadens höjd, utformning och byggnadsteknik gör den historisk. Fram till idag har det inte varig möjligt att bygga så höga byggnader i lättregelsystem och detta blir det första av sitt slag. Samkonsult har utvecklat fram tekniken som gör denna byggnad till världens högsta och till ett rimligt pris.

Projektets miljömål

Projekteras enligt Guld Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag

Samkonsult har som byggherreombud ansvar för utformning av projektet och att byggherrens satte ekonomiska mål beaktas under hela byggprocessen. Samkonsult ansvarar för projektet fram till färdigställandet och överlämning av det. Vi arbetar bland annat med:

 • Kommunikation med kommunen kring detaljplanens utformning och framfart.
 • Framtagning av förstudie och programhandling med och att byggherrens ekonomiska och kvalitetsintressen beaktas under processen.
 • Utformning och upphandling av konsultergrupper för utredningar, beskrivningar och optimeringar som behövs för att gemensamma uppsatta mål.
 • Utformning av förfrågningsunderlag, konkurrensutsättning och upphandling av totalentreprenör/er.
 • Projektledning och granskning av framtagna projekt- och bygghandlingar.
 • Att planera, organisera och följa upp projektet för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen och levereras inom utsatt tid och budget. Samkonsult ansvarar även för att leda och koordinera projektet under produktion för att uppnå budget, tid och hög kvalitet. Detta gör vi genom att:
 • Fastställa mål och förväntningar för projektet.
 • Följa upp entreprenörens resurssättning och tidplan så att uppsatta mål uppnås.
 • Övervaka byggarbetsplatsen för att säkerställa att arbete utförs på ett säkert sätt och att alla lagar och föreskrifter följs.
 • Samordnar mellan byggherren, projektledaren och entreprenören så att projektet följer den uppsatta planen.
 • Samordnar besiktningar och kvalitetskontroll för att säkerställa alla färdiga arbeten uppfyller kvalitetskraven och specifikationer.
 • Hanterar eventuella hinder eller problem som kan uppstå under produktionen och kvalitetssäkrar entreprenörens effektivitet.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Scandinavian Property Group

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder och parkeringshus

Antal bostäder: 250 lägenheter

Upplåtelseform: Hyresrätter

Arkitekt: Reflex