Om projektet

Förskola i ett plan med en storlek om ca 893m2 BTA, uppförd i volymelement. Fastigheten är belägen i Hovmantorp, Lessebo kommun.

Projektets miljömål

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult är byggherreombud för projektet och ansvarar för projektledning, ekonomisk uppföljning, samordning mellan olika parter inom projektet som exempelvis entreprenör, volymleverantör, kontrollansvarig och kontakt med kommunens plan- och byggenhet.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: SPG

Objektbeskrivning: Förskola

Projekttid: 2021-2022