Om projektet

Ombyggnation av industrilokal till förskola i två plan med en storlek om ca 1850m2 BTA, uppförd i suterräng med betongstomme. Fastigheten är belägen i Ludvika, Ludvika kommun.

Projektets miljömål

Byggnaden ska certifierad enligt Miljöbyggnad Brons.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult är byggherreombud för projektet och ansvarar för projektledning, ekonomisk uppföljning och samordning mellan olika parter inom projektet.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: SPG

Objektbeskrivning: Förskola

Projekttid: 2022-