Om projektet

Förskola i ett plan med en storlek om ca 900m2 BTA, uppförd i volymelement. Fastigheten är belägen i Motala, Motala kommun.

Projektets miljömål

Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult är byggherreombud för projektet och ansvarar för projektledning, ekonomisk uppföljning, samordning mellan olika parter inom projektet som exempelvis entreprenör, volymleverantör, kontrollansvarig och kontakt med kommunens plan- och byggenhet.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: SPG

Objektbeskrivning: Förskola

Projekttid: 2023-