Om projektet

Nybyggnad av F-6 skola Ormbacka. I skolan finns en integrerad idrottshall.

Projektets miljömål

Projektet ska uppnå Silver enligt Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag  

Uppdraget är som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och beställaren att hantera fuktsäkerhetsfrågor under projektering samt följa upp fuktsäkerhetsarbetet under produktion. Fuktsäkerhetsprojektering utföres enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Järfälla kommun

Objektbeskrivning: Nyproduktion av skola

Projekttid: 2022-2024