Om projektet

I Orminge, en del av Saltjö-Boo i Nacka, driver Scandinavian Property Group en detaljplan för 300 bostäder. Projektet omfattar totalt cirka 16 000 kvm BTA och bostäderna planeras uppföras i fem punkthus med ett stort garage under mark.

Projektets miljömål

Projekteras enligt Guld Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag

I Kungsängen, Upplands-Bro kommun, driver Skandinavien Property Group detaljplan för cirka 100 bostäder. Projektet omfattar totalt cirka 6 500 kvm BTA och planeras som bostadsrätter. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2023.

Info om projektet

Uppdragsgivare: Scandinavian Property Group

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder

Arkitekt: Vida Arkitektkontor

Projekttid: 2020-2025

Arkitekt: Vida Arkitektkontor