Om projektet

Nyproduktion av 240 bostäder, etapp1 av PEAB för Uppsalahem.

Samkonsults uppdrag  

I uppdraget ingår att både agera som Fuktsakkunnig och som Fuktsäkerhetsanvarig produktion. Fuktsäkerhetsprojektering sker enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Uppsalahem AB

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder

Projekttid: 2016-2018