Ängshuset – Nybyggnad av flerbostadshus som består av en byggnad i Stockholm med 78 lägenheter. Ansvarig entreprenör för projektet var Lindbäcks Bygg AB. Uppdraget var som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och beställaren att hantera fuktsäkerhetsfrågor samt som entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig hjälpa till fuktfrågor och rutiner under produktion. Fuktsäkerhetsprojektering utfördes enligt ByggaF.  

Esplanaden – Nybyggnad av flerbostadshus som består av en byggnad i Stockholm med 52 lägenheter. Ansvarig entreprenör för projektet var Lindbäcks Bygg AB. Uppdraget var som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och beställaren att hantera fuktsäkerhetsfrågor samt som entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig hjälpa till fuktfrågor och rutiner under produktion. Fuktsäkerhetsprojektering utfördes enligt ByggaF.  

Info om projektet

Typ: Fuktsäkerhetsprojektering