Om projektet

Renovering av förskolans matlagningskök och tillbyggnad av fläktrum.

Samkonsults uppdrag  

Uppdraget är att utföra en fuktinventering/skadeutredning och som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och Järfälla kommun att hantera fuktsäkerhetsfrågor under projektering samt följa upp fuktsäkerhetsarbetet under produktion. Fuktsäkerhetsprojektering utföres enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Järfälla kommun

Projekttid: 2019-2021