Om projektet

Nybyggnad av flerbostadshus i två etapper, sammanslaget 424 bostäder. Området omvandlas från nuvarande handelsplats till en egen stadsdel med bostäder, handel, skolor och hotell.

Projektet består av industriellt producerade flerbostadshus i trä. Byggtekniken ger kontroll över hela projektet och kortar ner byggtider samt minskar fuktrisker.

Samkonsults uppdrag  

Uppdraget var som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och beställaren att hantera fuktsäkerhetsfrågor samt som entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig hjälpa till fuktfrågor och rutiner under produktion. Fuktsäkerhetsprojektering utfördes enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Lindbäcks Bygg AB

Kund: 2A Entreprenad

Objektbeskrivning: Nybyggnad av bostäder