Nybyggnad av flerbostadshus som består av en byggnad i Stockholm med 449 lägenheter. Ansvarig entreprenör för projektet var Lindbäcks Bygg AB. Området omvandlas från nuvarande handelsplats till en egen stadsdel med bostäder, handel , skolor och hotell. Projektet är ett samarbete mellan flera bolag inom ALM Equity koncernen.  

Samkonsults uppdrag  

Uppdraget är som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och beställaren att hantera fuktsäkerhetsfrågor samt som entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig hjälpa till fuktfrågor och rutiner under produktion, granska byggtekniska lösningar med mera. Fuktsäkerhetsprojektering utföres enligt ByggaF.   

Info om projektet

Typ: Fuktsäkerhetsprojektering