Om projektet

I Bålsta, Håbo kommun, utvecklar Samkonsult som byggherreombud totalt 387 bostäder. Bålsta är beläget strategiskt bra med närhet till Stockholm, Uppsala och Västerås. Med pendeltåget tar du dig in till storstaden på endast 35 minuter. Hela Bålsta centrum är idag på väg att omvandlas från tätort till stad. Totalt driver Samkonsult fem kvarter av bostäder, två kvarter bostadsrätter och tre kvarter hyresrätter.

Projektets miljömål

Byggnaden projekteras enligt Silver Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult har ansvar för projektledning och byggledning av produktionen. Som projektledare har Samkonsult ansvar för att planera, organisera och följa upp projektet för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen och levereras inom utsatt tid och budget. Som byggledare ansvar Samkonsult för att leda och koordinera projektet under produktion för att uppnå budget, tid och hög kvalitet. Detta gör vi genom att:

– Fastställa mål och förväntningar för projektet. - Följa upp entreprenörens resurssättning och tidplan så att uppsatta mål uppnås.

– Övervaka byggarbetsplatsen för att säkerställa att arbete utförs på ett säkert sätt och att alla lagar och föreskrifter följs.

– Samordnar mellan byggherren, projektledaren och entreprenören så att projektet följer den uppsatta planen.

– Samordnar besiktningar och kvalitetskontroll för att säkerställa alla färdiga arbeten uppfyller kvalitetskraven och specifikationer.

– Hanterar eventuella hinder eller problem som kan uppstå under produktionen och kvalitetssäkrar entreprenörens effektivitet.

Info om projektet

Uppdragsgivare: Scandinavian Property Group

Upplåtelseform: Blandad bebyggelse

Antal bostäder: 387

Projekttid: 2020-2023

Arkitekt: Tengbom Arkitekter