Nybyggnad av gruppbostad omfattande sex lägenheter. Uppdraget är som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen och Järfälla kommun att hantera fuktsäkerhetsfrågor. Fuktsäkerhetsprojektering utföres enligt ByggaF. Projekteras enligt Silver Miljöbyggnad 3.1. 

Uppdraget avser nybyggnad av ett LSS boende. Boendet inrymmer 6 boenderum med tillhörande gemensamhetsytor. Byggnaden som är i ett plan utformas med stomme av trä och fribärande platta på mark. Fasaden utgörs av högkvalitativ järnvitriol-behandlad granpanel och taktäckningen består av bandtäckt plåt. Byggnaden försörjs av en ny bergvärmeanläggning. Boendets brandskydd säkerställs med en installation av sprinkler. Då arbetsplatsen ligger intill en förskola ställs stora krav på säkerhet för tredje man. Boendet utformas och uppförs till klassning Miljöbyggnad med betyg lägst Silver. 

Info om projektet

Omfattning: Nybyggnad ca 600 kvadratmeter

BESTÄLLARE: Järfälla Kommun, Järfälla

Byggtid: December 2020 – November 2021

Projektets adress: Terrängvägen, Jakobsberg