Om projektet

Förskola i ett plan med en storlek om ca 1080m2 LOA, uppförd i volymelement. Fastigheten är belägen i Ultuna, Uppsala kommun.

Projektets miljömål

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Brons.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult projektleder och ansvarar för garantiåtgärder och samordning mellan olika parter som exempelvis besiktningsgrupp, totalentreprenör, verksamhet, fastighetsägare mm. under byggnadens garantitid.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: SPG

Objektbeskrivning: Förskola

Projekttid: 2020-2021