Om projektet

Fordonstvättarna i tunnelbanans depåer i Vällingby och Nyboda har passerat sin tekniska livslängd. Förutom att tvätthallarna är nedgångna finns det behov av att effektivisera tvättprocessen, se över arbetsmiljön samt möjliggöra att tvätten kan möta gällande miljökrav. Fordonstvättarna behöver även uppdateras för att kunna hantera en tillkommande fordonstyp i form av C30-fordon. Upprustningen av fordonstvättarna är nödvändig för att kunna möta beställarens, TFs, samt andra myndigheters krav gällande miljö och produktion. Bristen på tvätthallar som idag kan tvätta C30 gör också att logistiken försvåras för trafikutövaren.

Samkonsults uppdrag  

I de båda projekten ingår att leverera en upprustad tvätthall med ny tvättmaskin och reningsanläggning. Samkonsult bidrar med datasamordning av systemhandlingar, förfrågningsunderlag inom upphandling, bygghandlingar och relationshandlingar. Drift och underhållsdokumentation har kopplats och levererats inom förvaltningens respektive avdelningar.

Info om projektet

Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen Region Stockholm

Objektbeskrivning: Fordonstvättar i Nyboda och Vällingby

Projekttid: 2022-2024