Om projektet

Vaxökommun ska bygga en fristående skolbyggnad på fastigheten Terra Nova 6 som är i anslutning till den befintliga skolan. Den tillkommande byggnaden kommer att innehålla slöjdlokaler och klassrum på en total yta på 600 kvm.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsults uppdrag innefattade VVS-projektering av ventilation, vatten, sanitet, värme och kyla för diverse utrymmen inom skolan där bland musiksal, textil- och träslöjdslokaler. För träslöjdslokalerna projekterades även spånsug.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Vaxholms stad

Objektbeskrivning: VVS projektering av skolbyggnad