Samkonsult och SamAcademy arbetar med konsulttjänster inom bygg- och anläggningssektorn för fastighetsutvecklare, entreprenörer, beställarorganisationer och diverse utbildningsanordnare. Bolaget erbjuder bland annat tjänsterna; projektledning, projektering, digitalisering och utbildning.

Genom denna bredd kan vi både utföra uppdrag kopplade specifikt till respektive affärsområden samt ta ett större helhetsansvar och agera som generalkonsulter på uppdrag åt beställaren.Samkonsult Group och dess dotterbolag verkar över hela Sverige.

Vårt arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och utbildning har sin utgångspunkt i vår vision om att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. Syftet är att ge vägledning för alla som arbetar hos oss om hur vårt arbete bedrivs för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter.

Kvalitetstänk genomsyrar vår verksamhet och vi strävar alltid efter att leverera det där lilla extra genom noggrannhet i projektets alla faser. De arbetssätt som koncernen tillämpar i sin verksamhet är i linje med ISO 9001 och ISO 14001.

Vi arbetar aktivt med att:

  • bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp
  • inkludera medarbetarna, samt informera dem hur de bidrar till att vi når våra uppsatta mål för verksamheten
  • vara lyhörda mot våra kunder och skapa ett bra samarbete som leder till långvariga relationer
  • våra kunder ska känna sig trygga med att våra tekniska lösningar baseras på kunskap och den senaste forskningen.
  • efterleva ett systematiskt kvalitetsledningsarbete i våra uppdrag så att kunderna upplever att utförda arbeten präglas av hög kvalitet.
  • erbjuda en hållbar lösning för kundens uppdrag, det inkluderar god kunskap om hur vi påverkar miljön och på det sättet ständigt införa åtgärder som minskar vår miljöpåverkan, förebygger förorening och skyddar miljön.
  • vara socialt ansvarstagande, minska vår miljöpåverkan och samtidigt ha en ekonomisk stabilitet för att kunna vara en förebild för hållbar affärspraxis och en positiv aktör i samhället.
  • utveckla oss, till exempel genom utbildningar, och arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten
  • följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet och hålla oss uppdaterade på förändringar.

Hos oss är det nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering och mobbing.