I Ugandas fattigaste områden lever idag tusentals flickor på gatan, utan tillgång till vare sig mat eller andra förnödenheter. Deras enda utväg blir i många fall barnäktenskap eller prostitution. Den utbredda fattigdomen i landet och brist på utbildning är två huvudsakliga orsaker till att situationen ser ut som den gör för dessa extremt utsatta flickor. Just nu har vi på Samkonsult ett pågående projekt i Uganda där vi vill bygga ett flickhem och skola till gatuflickorna .

Med bakgrund i detta har Act for Children Around the World påbörjat ett projekt där första målet redan har uppnåtts – en nybyggd skola! Nästa steg är att utsatta flickor, helt gratis, ska kunna bo på skolan samtidigt som de får en utbildning. Därmed hoppas vi kunna bidra med en ljusare morgondag, där fattigdom och misär istället byts mot trygghet och framtidstro.
SamAcademy har bidragit med 100 000kr för skolbyggnaden och resterande 120 000kr behövs för flickhemet, samt en driftskostnad på 4500kr/mån.
Boendet kommer inrymma ungefär 100 flickor, samt ett team bestående av lärare och andra hjälparbetare.

Pengarna som skänks går oavkortat till projektet, det vill säga att inget försvinner till administrativa kostnader eller liknande då vårt systerbolag Samkonsult AB står för organisationens samtliga administrativa kostnader.

Lämna ett bidrag idag till: 123 323 7815. Märk bidraget med ”Flickhem Uganda” eller donera här på www.actforchildren.se. Genom att ge en gåva till den här insamlingen är DU med och förändrar en flickas liv!

Ni kan följa projektet och hålla er uppdaterade på Act for Children Around the Worlds Facebook sida och Instagram konto.