Många aktörer inom branschen använder sig av överkompensation och konservativ design vilket resulterar i projekt som bygger på ”Säkerhet på säkerhet” strategier, vilket leder till onödiga kostnader och materialåtgång. I själva verkat kan korrekt beräkningar och simuleringar resultera i en besparing på upp till 20% av materialkostnaderna.

Vår erfarenhet sträcker sig över flera år av att optimera byggnader i projekterings- och produktionsskedet. I samverkan med vårt interna team och våra samarbetspartners tar vi fram ekonomiskt lönsamma lösningar som är hållbara och produktionsvänliga.