Som projekteringsledare ansvarar vi för att leda och koordinera projekteringsprocessen för byggprojekt. Våra erfarna projekteringsledare skapar effektiva lösningar och arbetsmetoder för att uppnå projektmålen.

Vi arbetar i samverkan med beställaren och konsultgrupper för att identifiera kraven och behovet, för att optimera byggprocessen. Vi har en stark förståelse för utformningen av

byggnader och funktionen, processen och regelverken, vilket gör oss till en tillförlitlig partner för ditt projekt.

Vi hjälper till med

  • Utveckla och hantera projekteringsplan inklusive tidsplan, milstolpar, budget och resursallokering.
  • Samordna projekteringsaktiviteter mellan discipliner, leverantörer, konsulter och kunder.
  • Säkerställa projektkvaliteten i enlighet med kvalitetsstandarder och att projektdokument uppfyller ställda krav.
  • · Övervaka projekteringsbudgeten och säkerställa att aktiviteter genomförs inom budgetramen.
  • · Hantera ändringar som kan påverka projekteringsprocessen och se till att nödvändiga justeringar görs för att hålla projektet på rätt spår.
  • · Kommunicera mellan projektteamet och beställaren för att se till att alla involverade är medvetna om projekteringsprocessen och dess framgång.