Våra arkitekter är specialiserade på fastighet- och projektutveckling. Vi skapar smarta, effektiva och vackra byggnader med fokus på detaljplanens möjligheter och byggherrens intressen. Vi skräddarsyr lösningar som optimerar utrymmet för maximal funktionalitet samtidigt som vi säkerställer att utformningen och designen är attraktiv och estetiskt tilltalande.

Vi hjälper till med:

  • Utforma och driva detaljplaner
  • Utforma och driva planprogram
  • Driva byggherreplaner
  • Utföra förstudier
  • Designa och utforma byggnader och landskap
  • Utreda byggnadstekniken och produktionsteknik och ta fram alternativ
  • Optimering av utformning och effektivisering av lägenhetsfördelning
  • Anpassa projekt till industriellt byggande
  • Ta fram rätt handlingar för FU och bygglov