Våra projektledare har stor erfarenhet av de flesta entreprenadformer och byggsystem. Vi har stor erfarenhet av träbyggnader där vi är en av Sveriges ledande konsultföretag med

12 miljarder kronor i projekt inom området, detta gäller inom bostäder, samhällsbyggnader och logistikbyggnader.